Mở tài khoản mới
Tham gia cùng hơn 3.500.000 thương nhân!
Tên
Bạn quên tên
Điện thoại
Xin vui lòng nhập một số điện thoại hợp lệ number
Mật khẩu
Vui lòng đảm bảo mật khẩu mới của bạn dài từ 8 đến 15 ký tự và chứa ít nhất hai trong số các loại ký tự sau: chữ thường, chữ hoa hoặc số
Bằng cách nhấn mở tài khoản, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Các điều khoản và điều kiện.
SPREADS & CONDITIONS
SYMBOL DESCRIPTION MINIMUM SPREAD TYPICAL SPREAD CURRENT SPREAD CONTRACT SIZE PIP PRICE (USD/LOT) THREE DAYS FEE SWAP

* 1 pip is calculated as follows:
For 5-digit currency pairs—by 4th digit (0.0001)
For 3-digit currency pairs and XAGUSD—by 2nd digit (0.01)
For XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by 1st digit (0.1)
For Indices (except JPN225)—by 1st digit (0.1)
For JPN225—by 4th digit (0.001)

3-day fee is applied on the FXbullion MT5 account to the positions that have been open for more than 3 days; it is charged every third rollover, which is every third night at 12 a.m. (EET/EEST).

All fees and commissions are listed for 0.01 lots