Mở tài khoản mới
Tham gia cùng hơn 3.500.000 thương nhân!
Tên
Bạn quên tên
Điện thoại
Xin vui lòng nhập một số điện thoại hợp lệ number
Mật khẩu
Vui lòng đảm bảo mật khẩu mới của bạn dài từ 8 đến 15 ký tự và chứa ít nhất hai trong số các loại ký tự sau: chữ thường, chữ hoa hoặc số
Bằng cách nhấn mở tài khoản, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Các điều khoản và điều kiện.
CONTACT US
Phone:
United Kingdom - 442078801973
Swiss - 41225083459
Hong Kong - 85230022628
India - 912250972533, 912250972534
Email:
support@fxbullion.com
Correspondence address:
Limited, Griffith Corporate Centre, 161 Beachmont, Kingstown, St. Vincent & Grenadines

City House 6 Karaiskakis Limassol, CY-3032 Cyprus