Open new account
Join more than 3,500,000 traders!
Name
You forgot name
Phone
Please enter a valid phone number number
Password
Please, ensure your new password is between 8 and 15 characters long and contains at least two of the following character types: lowercase letters, uppercase letters, or numbers
By pressing open account, you confirm that you have read and agree with our Terms and conditions.
BẢO MẬT QUỸ
Sự an toàn cho số tiền của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo rằng tiền nạp của bạn luôn an toàn. Để đưa ra một vài ví dụ:
Tài khoản tách biệt
Theo các tiêu chuẩn quy định quốc tế, FXBULLION sử dụng một tài khoản riêng để tách bạch tiền của các khách hàng được bảo vệ khỏi bảng cân đối kế toán của công ty. Điều này sẽ giữ cho tiền của bạn an toàn và không bị ảnh hưởng.
SSL- Bảo vệ môi trường giao dịch và thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng thông tin cá nhân và các hoạt động tài chính của bạn được bảo vệ. SSL-bảo vệ thông tin cá nhân bằng mã hóa 128 bit, giúp bạn duyệt web an toàn và không bên thứ ba nào có thể truy cập vào dữ liệu của bạn.
Xác minh tài khoản
Cần gửi bản scan ID cá nhân và địa chỉ để xác minh tài khoản và đảm bảo tiền của bạn.
Môi trường rút tiền an toàn
Việc rút tiền từ tài khoản thực đều có yêu cầu xác nhận qua email, vì vậy trừ bạn ra, không ai có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng cần phải sử dụng cùng dạng thanh toán để nạp và rút tiền. Vì vậy, trong mọi trường hợp, FXBULLION không thể rút tiền của bạn sang tài khoản bên thứ ba trái phép.
Tính năng Visa bảo mật 3D
Chúng tôi áp dụng công nghệ bảo mật 3D khi giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Công nghệ này giúp mọi giao dịch Visa trở nên minh bạch và an toàn hơn.
Tài khoản và giao dịch được bảo vệ hoàn toàn
Môi trường kỹ thuật của FXBULLION được bảo vệ bởi công nghệ mạng tiên tiến nhất và được giám sát 24/7. Họ đã phát triển và duy trì bảo vệ cấp cao nhất, vì vậy mọi mất mát, hư hỏng dữ liệu hoặc các vấn đề kỹ thuật khác sẽ không thể xảy ra.