Open new account
Join more than 3,500,000 traders!
Name
You forgot name
Phone
Please enter a valid phone number number
Password
Please, ensure your new password is between 8 and 15 characters long and contains at least two of the following character types: lowercase letters, uppercase letters, or numbers
By pressing open account, you confirm that you have read and agree with our Terms and conditions.
Lên đến 100%
tiền thưởng trên mỗi khoản tiền gửi
tăng tiền dễ dàng
tiền có thể tiếp cận được
máy rút tiền
1
MỞ MỘT TÀI KHOẢN
chọn một loại tài khoản phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
2
KIẾM TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN
Thêm ít nhất $ 50 vào tài khoản giao dịch của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ tùy chọn thanh toán nào bạn thích
TĂNG TIỀN GỬI CỦA BẠN BẰNG NỬA VỚI TIỀN THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI
Kích hoạt phần thưởng 50% miễn phí của bạn trên số tiền bạn gửi.
3
4
RÚT TIỀN THƯỞNG
Các điều kiện đặc quyền dành cho người dùng có trạng thái cao hơn
Giao dịch nhiều hơn và nhận được nhiều lợi nhuận hơn với tiền thưởng của chúng tôi
Không có tiền thưởng
Mua 1 lô EUR USD
đóng 1.30100
mở 1.30000
Lợi nhuận = 10 pips
Đã ký gửi
$300
Lề miễn phí
$300
Ký quỹ yêu cầu
$260
Âm lượng
1 lô
Pip giá
$10
Lợi nhuận
$100
Nhận nhiều lợi nhuận hơn bằng cách sử dụng 50% tiền thưởng
Mua 1,5 lô EUR USD
close 1.30100
open 1.30000
Lợi nhuận = 10 pips
Đã ký gửi
300 đô la + 150 đô la được thêm dưới dạng tiền thưởng
Lề miễn phí
$450
Ký quỹ yêu cầu
$390
Âm lượng
1,5 lô
Pip giá
$15
Lợi nhuận
$150